Akmenės sveikatos centras
Modernus, privatus sveikatos priežiūros centras Akmenės rajone!
Tel.: 8 425 46336
El. paštas: info@akmenessc.lt
Naujoji Akmenė, Respublikos g. 1A
Paieška

Informacija

*alt_site_homepage_image*

ES projektas

UAB,,Akmenės sveikatos centras“ įgyvendina projektą pagal pažangos priemonę Nr.11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“. 

Projekto tikslas - išplėsti psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumą Naujosios Akmenės rajone, užtikrinant kokybiškas ir efektyvias paslaugas, pritaikytas individualiems pacientų poreikiams. 

Įgyvendinamo projekto pavadinimas -„Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas Akmenės rajono gyventojams", NR. 09-019-P-0037. 
Projekto trukmė 2024 01-2025 06. 

Projektas finansuojamas bendrai iš ES fondų ir bendrojo finansavimo lėšų 
Bendra projekto vertė 151 981 Eur
ES fondų lėšos sudaro 129 189 Eur 

Projekto veikla

Ambulatorinių psichikos sveikatos paslaugų ir ir psichosocialinės reabilitacijos plėtrai reikalingos infrastruktūros įrengimas - patalpų remontas, reikalingos įrangos ir baldų įsigyjimas

Šis projektas padės spręsti psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo problemą Naujosios Akmenės rajone. Projekto metu bus įkurtas psichiatrijos dienos stacionaras, kuriame bus teikiamos kokybiškos ir efektyvios psichiatrijos paslaugos. 

Bus užtikrinta, kad psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos būtų prieinamos visiems Naujosios Akmenės rajono gyventojams, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties ar finansinių galimybių. 

Planuojame įrengti 3 individualių konsultacijų kabinetus: gydytojo psichiatro, medicinos psichologo, socialinio darbuotojo. Taip pat procedūrų kabinetą, kineziterapijos salę, dvi patalpas grupiniams užsiėmimams, poilsio patalpą, kuri bus pritaikyta ir pacientų socialinių įgūdžių lavinimui. 

Naujame centre numatome teikti daugiau nei 20 įvairių paslaugų. Bus užtikrinamas visiškas pacientų privatumas ir kofidencialumas, sukurta jauki aplinka. 

Planuojamos teikti paslaugos:

 1. individuali gydytojo psichiatro konsultacija; 
 2. individuali medicinos psichologo konsultacija; 
 3. individuali socialinio darbuotojo konsultacija; 
 4. individuali psichikos sveikatos slaugytojo konsultacija; 
 5. individualios psichoterapijos seansas (įskaitant šeimos terapijos seansą); 
 6. grupinės psichoterapijos seansas, taikomas specialisto; 
 7. individuali meno terapeuto konsultacija; 
 8. individualios kitų asmens sveikatos priežiūros specialistų konsultacijos; 
 9. grupiniai psichoedukaciniai užsėmimai, su sveikatos palaikymu susijusi veikla; 
 10. grupinė meno ( dailės) terapija; 
 11. grupinė medicinos psichologo intervencija; 
 12. judėjimo įgūdžių lavinimas, teikiamas kineziterapeuto; 
 13. įgūdžių, susijusių su mokymusi, žiniomis ir pažinimu, lavinimas, kurio metu lavinami atminties, orientacijos arba suvokimo, dėmesio bei vykdomieji įgūdžiai, 
 14. filmų terapija; 
 15. biblioterapija; 
 16. relaksacija- audiovizualinė terapija, progresyvinė raumenų relaksacija, 
 17. šeimos konsultavimas; 
 18. individualus psichosocialinis konsultavimas, kurio metu konsultuojama dėl tarpusavio santykių, krizinės situacijos arba įvykio, gedulo arba netekties; 
 19. šviesos terapija; 
 20. asmeninės priežiūros ir kitų kasdienio gyvenimo įgūdžių mokymas, įskaitant maisto ruošos užsiėmimus; 
 21. socialinių, bendravimo įgūdžių; 
 22. žaidimo, laisvalaikio arba poilsio terapija; 

Įrengiant psichiatrijos dienos stacionarą bus užtikrintas pacientų konfidencialumas ir privatumas - patalpos nutolusios nuo miesto centrinės dalies, į patalpas galima patekti per kelis įėjimus. Papildomam privatumui ir konfidencialumui užtikrinti, įrengiami individualių konsultacijų kabinetai. 

Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas Horizontaliųjų principų (HP) laikymasis: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės.pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etinės priklausomybės, religijos, negalios ir kitų aspektų), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą, inovatyvumo (kūrybingumo) skatinimą. Bus atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas bei nebus pažeidžiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pagrindinės teisės.